Pytloun Zámecký Hotel Ctěnice je nově součástí sítě PYTLOUN HOTELS

Česká hotelová síť PYTLOUN HOTELS (PH), která v současné době provozuje dvanáct designových, tradičních i apartmánových hotelů v ČR, oznámila, že od března 2022 rozšířila svou nabídku hotelů o luxusní 4* zámecký hotel – Pytloun Zámecký Hotel Ctěnice (Bohdanečská 259, 190 17 Praha – Vinoř). Hotel je součástí zámeckého areálu Ctěnice v místní části Vinoř na severovýchodním okraji Prahy asi 10 km od historického jádra hlavního města. V oblasti, která byla osidlována od nejstarších dob.

Budova hotelu je situována v bývalé zámecké sýpce, která je patrně nejcennější objekt z hospodářských budov areálu. Jde o dvoupatrovou stavbu se sedlovou střechou. Fasádu člení řady malých obdélníkových okének s kamenným ostěním a mříží. V jižní štítové straně jsou odhalena kamenná barokní ostění. Romantický zámecký areál Ctěnice, který je chráněn jako kulturní památka, je ideálním cílem pro klienty, kteří vyhledávají klid a přírodu, pro milovníky koní, zajímavých kulturních a společenských akcí. Ale také pro cyklisty a rodiny s dětmi.

„Zámecký Hotel Ctěniceje prvním hotelem zámeckého typu v naší síti, takže jsme sami opravdu zvědavi a natěšeni, jak zapadne do portfolia našich hotelů a jak se bude našim hostům líbit. Ačkoli je zámecký areál Ctěnice na dosah Prahy, budete mít pocit, že jste někde daleko za ní. Dýchne tu na vás kouzlo minulosti, grácie a půvabu venkova,“ říká Lukáš Pytloun, generální ředitel a majitel sítě PYTLOUN HOTELS, a dodává: „Hotel jsme v rámci výběrového řízení získali do pronájmu od Muzea města Prahy a provozujeme jej jako čtyřhvězdičkový. Budova hotelu a interiéry pokojů jsou po nedávné velmi zdařilé rekonstrukci, takže máme v plánu jen menší úpravy části koupelen a hotelové restaurace včetně venkovní terasy. Do budoucna bychom k hotelu rádi přidali také wellness.“

Nově nestandardně stylově zařízené pokoje poskytují hostům jedinečný zážitek a odpočinek. Káva na zahradě, procházka parkem, projížďka na koni nebo výlety po okolí jsou už jen další z možností, jak si blahodárně odpočinout v tichu přírody jen pár minut za městem. Pytloun Zámecký Hotel Ctěnice nabízí celkem 24 luxusních pokojů s výhledem do dvora, do parku nebo na výběh s koňmi. Nabízí také romantické apartmány s otevřenou vanou a další nadstandardní služby spojené s romantickým pobytem. Restaurace Pytloun Zámeckého Hotelu Ctěnice nabízí moderní špičkovou gastronomii v podobě české i mezinárodní kuchyně. Hotelová terasa nabízí jedinečnou možnost snídat s výhledem na zámecký areál a kochat se klidem a atmosférou panství.

V areálu je i několik možností pro společenské akce – svatby (obřad v zámku Ctěnice, nebo v zámeckém parku s jezírkem), oslavy nebo firemní akce a konference až pro 200 hostů.

Z historie zámku: původně na místě zámku stávala gotická tvrz, která byla roku 1550 přestavěna Mikulášem Harantem z Harasova na renesanční zámek. V 18.století byl zámek přestavěn do klasicistní podoby a tato podoba se s drobnými úpravami dochovala dodnes. Posledním soukromým majitelem zámku byl vídeňský velkoobchodník a podnikatel Alexandr Schöller. Od roku 1945 zámek chátral, a proto byl roku 1993 převeden do vlastnictví hlavního města Prahy. Součástí areálu je zámecký park, hospodářské budovy (Kočárovna, Špejchar a Drábovna) a jízdárna.

Zámecký park a Zámecké zahradnictví Ctěnice

Park má výměru 2,33 ha a navazuje na zámek ze severní a východní strany. Parkem protéká Ctěnický potok, který ho podélně dělí téměř na polovinu. Osnova parku byla barokní, z druhé poloviny 18. století. Současně se zámkem byla založena zahrada na pětiúhelníkovém půdorysu, tato osnova vydržela i v 19. století, kdy však byla pozměněna vnitřní náplň a park získal krajinářský charakter. Park je nyní komponován na podélnou osu s ovocnou alejí. V kompozici je využit protékající potůček s drobnými stavbami mostků a lávek. V severovýchodní části je novostavba altánu, za ním zahradnictví. Jihovýchodně od zámku je ve skalním masivu fortifikačního příkopu vytesaná místnost, uvnitř s křížovými klenbami a s hřebínky sklenutými do středního pilíře. Fortifikační příkop je částečně zděný, částečně kamenný, s pilířovým zábradlím a s mostem jsou cenné pozůstatky středověké tvrze. Při vstupu do parku z nádvoří areálu je vybudováno dětské hřiště. Celý areál parku a zámku s hospodářským dvorem obíhá mohutná kamenná zeď.

Jezdecká škola a jízdárna Ctěnice

Jezdecká společnost byla založena v roce 1998 jako Sdružení o spolupráci mezi Ing. Neumannem a Pražskou informační službou. Její hlavní náplní je služba veřejnosti. Vhodné pro rekreační vyjížďky po okolí. Škola nabízí výuku jízdy na koni, trénink koní a jezdců, ustájení koní, firemní akce v areálu stájí, workshopy v areálu stájí. Výcvik je vhodný pro děti od 7 let, horní hranice není omezena. K dispozici jsou 2 poníci a 3 školní koně. Jezdci mohou po absolvování výcviku (doba záleží pouze na zdatnosti jezdce) složit zkoušky základního výcviku.

Cykloturistika

Okolí zámeckého areálu je ideální pro cyklistické pobyty a výlety. Kolem areálu vede jedna z nejhezčích cyklistických tras, cyklostezka Kbely – Zámek Ctěnice – Vinoř. Mírně kopcovitý terén se hodí i pro začátečníky. Částečně prašné cesty a asfaltka vás ničím nezaskočí. Cyklotrasa vede hlavně lesem a provede vás i kolem nádherného zámku Ctěnice. Cesta začíná v Kbelech na křižovatce ulic Toužimská a Jilemnická. Zhruba po 200 metrech odbočíte vlevo na Letňany. Na konci zástavby přejedete přes železniční přejezd a po chvilce dojedete až k zámku. Před bránou se dejte doleva a objeďte zámecký park přes chatovou osadu. Konec výletu čeká na křižovatce ulic Klenovská a Chvojenecká.

Muzeum města Prahy

Areál ctěnického zámku náleží v současnosti do správy Muzea hlavního města Prahy. Mimo jiné zde najdete velmi zajímavou stálou expozici „Řemesla v pořádku“. Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných spolků. Expozice představuje společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků do skupin tzv. pořádků. Termín pořádek, užívaný u nás v novověku, vyjadřoval jistotu, kterou řemeslníci díky síle svého sdružení měli, a zároveň dával najevo, že vše se děje v souladu s určitými pravidly. Druhou stálou a celoroční výstavou je „Dějiny obce Vinoře / od pravěku do 20. století“ a „Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova“. Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha – Vinoř seznámí návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce. Z exponátů stojí za pozornost dochovaný vycházkový oblek požárníka nebo pluviál z 19. století zapůjčený z Farního úřadu Vinoř. Expozice připomene dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997 – 2004. Návštěvníci mohou shlédnout například unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.

Zámecký areál Ctěnice

Jedinečný zámecký a hospodářský areál, který má středověký původ a jádro, byl postupně podle požadavků doby upravován do renesanční a později i do barokní podoby. Původní tvrz byla založena na výběžku ostrohu, okolo ní obíhal hradební vodní příkop a tvrz chránila mohutná vstupní věž. Základní dispozice objektu pochází z pozdně gotické přestavby.

V roce 1993 se stal zámek, včetně hospodářských budov a parku, majetkem hlavního města Prahy a v letech 1997–2004 prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí. Provozováním areálu byla v letech 1995–2011 pověřena Pražská informační služba, v jejíž správě byl zámek i původní hospodářské objekty, novodobě označované jako kočárovna, jízdárna, špejchar, drábovna, Zámecký hotel, park a Zámecké zahradnictví. Od 1. 7. 2012 spravuje Zámecký areál Ctěnice Muzeum města Prahy.

Po převzetí do správy Muzeem města Prahy získal areál novou náplň. Stal se místem prezentace tradiční lidové kultury a řemesel. Zámecké sály, v nichž se bohužel nedochovalo nic z původního inventáře, našly novodobé uplatnění umístěním stálých expozic. V prvním patře byla v roce 2014 otevřena jedinečná expozice ze sbírek muzea věnovaná historii pražských cechů Řemesla v pořádku. Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost. V přízemních prostorách byly již v roce 2013 zpřístupněny expozice Zámek Ctěnice. Dějiny, stavební vývoj a obnova a Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století. Z nádvoří zámku se vstupuje rovněž do nově zrekonstruované obřadní síně a pěti menších výstavních sálů, v nichž jsou připravovány krátkodobé výstavy.

V objektu špejchar, vpravo od hlavní vstupní brány do areálu, se nachází v prvním patře provozní zázemí muzea a přízemní klenutý sál, který je určen pro výstavy. Kočárovna je využívána ke konání společenských akcí a řemeslných tvůrčích dílen. Díky svému komfortnímu zázemí je prostor také krátkodobě pronajímán. Celý areál parku a zámku s hospodářským dvorem uzavírá mohutná kamenná zeď se vstupními pilířovými branami a svlakovými vraty na jihovýchodě a na západní straně mezi špýchary. Zámek, park i ostatní objekty jsou památkově chráněny. 

Zdroj foto: PYTLOUN HOTELS

You may also like...